ČASTÉ OTÁZKY


PRODUKTY

Aký je rozdiel medzi finančným lízingom a úverom?

• Finančný lízing je forma financovania, ktorá predstavuje dlhodobý prenájom vecí (automobilov, zariadení, ...) za úhradu vo forme vopred stanovených lízingových splátok. Predmet lízingu je vo vlastníctve lízingovej spoločnosti. Po ukončení lízingovej zmluvy a splatení zostatkovej hodnoty (obvykle v symbolickej výške) prechádza automobil do vášho vlastníctva. Doba trvania lízingovej zmluvy v prípade finančného lízingu je obmedzená zákonom na minimálne 60% z celkovej doby odpisovania podľa odpisovej skupiny predmetu lízingu.
• Úver je forma financovania, kedy kupujúcim ste vy. Pri úvere neexistuje žiadna, ani symbolická zostatková hodnota. Doba trvanie úverovej zmluvy nie je zákonom obmedzená. Úverová forma financovania nie je určená spotrebiteľom.

Čo je operatívny lízing?

Operatívny lízing je prenájom, kde je doba nájmu kratšia ako doba životnosti prenajatého predmetu. Nájomca si zvyčajne po ukončení prenájmu automobil neodkupuje, ale prenajatý predmet jednoducho vráti lízingovej spoločnosti za vopred dohodnutých podmienok. Súčasťou prenájmu sú aj služby v dohodnutom rozsahu.

Aká je maximálna doba splácania?

Ak nie je v podmienkach konkrétnej akcie uvedené inak, maximálna doba financovania je v prípade finančného lízingu i úveru na nový automobil 60 mesiacov. U jazdených automobilov je maximálny vek vozidla 8 rokov vrátane doby jeho financovania.